De graanhall van Durbuy

Het verhaal van een uitzonderlijk gebouw


Ondanks zijn naam, werd dit gebouw bijna nooit gebruikt als opslagplaats voor granen. De naam “Graanhal” blijkt uit de XIX eeuw te stammen, blijkbaar dacht men toen, dat het vroeger gebruikt werd als opslag voor granen. Met uitzondering van granen was het een opstapelplaats voor veel landbouwproducten. Granen – een product met een hoge economische waarde – werden opgeslagen op de zolders van de lokale heren.Bij zijn constructie zullen ze het eerder “Maison Esapgnol (Spaans huis)” genoemd hebben.

De hal van gisteren tot vaandag

Tezamen met de hallen van Doornik en Luik is de graanhal van Durbuy één van de weinige openbare gebouwen die rechtgezet zijn met gebruik van vakwerk. De eerste vermelding van een hal te Durbuy dateert van 1380. De constructie van onze hal moet dus gezocht worden in de XIV eeuw, toen Durbuy aan belangrijkheid inwon – door de ijzerertsindustrie – en stadsrechten ontving.  Het gebouw zoals we het vandaag kennen, heeft heel wat renovaties, zelfs verbouwingen doorgemaakt. Vele getuigen hiervan zijn nog steeds zichtbaar, zoals u kan merken op deze tekeningen en foto’s. Dank zij een dendrochronologisch onderzoek heeft men een datum van ongeveer 1530 kunnen vaststellen.

Dendrochronologie is een zeer betrouwbare houtdateringstechniek die gebaseerd is op de analyse van de morfologie van boomringen, of groeiringen. Ze wordt heel regelmatig toegepast en maakt een nauwkeurige datering – tot op één jaar na – mogelijk. In het geval van onze hal, werd de techniek toegepast op de draagbalken, maar het kan uitgevoerd worden op eerder welk houten voorwerp.

Een hevige brand in het begin van de XVI eeuw, verwoeste het hele gebouw. De wederopbouw werd ondernomen onder het bewind van Keizer Karel en de constructie was tweemaal zo groot dan de huidige hal.

Het begin van de XVII eeuw is een scharniermoment in het bestaan van de hal. Door de zware terugval van de ijzerertsindustrie wordt het gebouw niet langer gebruikt en dreigt in te storten. De overdekte markt achteraan de hal, zal dan ook afgebroken worden.

Dankzij verschillende renovaties door de tijd heen en vooral twee belangrijke restauraties in de loop van de XVIII eeuw kon onze hal de tijd doorstaan. Dit had spijtig genoeg ook zijn invloed op het uitzicht van het gebouw.

2005 : een zorgvuldige renovatie

De laatste renovatie werd grondig en met succes uitgevoerd in 2005. Met de hulp van archeologen werd ernaar gestreefd de hal haar oorspronkelijk aspect terug te geven en tegelijkertijd het gebouw weer in gebruik te nemen, aangezien het onbruikbaar was geworden.

De bovenverdiepingen zijn vandaag te bereiken via een externe trap met een moderne architectuur van staal en glas, wat ten goede komt aan de expositieruimtes.

Deze restauratiewerken hebben de hal in zijn waarde hersteld. Dit belangrijke gebouw werd dan ook opgenomen – in 1976 –  in de lijst van uitzonderlijke gebouwen binnen de regio Wallonië.

Achter alles heeft dit openbare gebouw vele generaties overleefd en heeft het mee geschreven aan de geschiedenis van Durbuy.

De verschillende functies van de hal

Door de tijd heen werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt. Achteraan was een overdekte markt die ook dienst deed voor opslag. De verdieping werd gebruikt door de schepenbank en er werd recht gesproken. Op een bepaald ogenblik was het een woonhuis, zelfs een gevangenis om later ook te dienen als school.

Tot voor kort was het toerismebureau gevestigd in de hal, deze diensten werden tijdens de restauratie verhuisd naar het tegenoverliggende gebouw. Vandaag herbergt de hal het “Durbuy History and Art Museum”. Dit museum organiseert kunsttentoonstellingen en kan u toelaten om Durbuy oude stad te ontdekken met audiogidsen. Wil je meer weten ? Wil je kennismaken, kom gewoon binnen.

Vind ons

Rue Comte Théodule d’Ursel, 21
6940 Durbuy
0032 (0)86 43 47 95
mamcd@durbuy.be

Ontdek de regio

Abonneer u op de nieuwsbrief

Onze supporters